MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Mühendislik Fakültesi

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

12/09/2018 15:02:46 - 13/09/2018 15:02:46 - 10625 Okunma

BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Asil olarak hak kazanan öğrenciler için kayıt tarihleri : 17 Eylül -18 Eylül 2018

Yedek olarak hak kazanan öğrenciler için kayıt tarihleri : 20 Eylül - 21 Eylül 2018

Kayıtlar Fakültemiz Öğrenci İşlerinde yapılacaktır.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

- Online Başvuru Dilekçesi. (Sistemden çıktı alınacaktır.)

- Kesin kayda hak kazanan öğrencilerin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda öğrenimi

boyunca alacağı bütün dersleri gösterir öğretim planı/ müfredatı ve ders içerikleri.(Onaylı)

- Kesin kayda hak kazanan öğrencilerin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren öğrenim belgesinin (Transkript) aslı veya onaylı fotokopisi.

- Öğrencilerin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait ÖSYM Yerleştirme ve Sonuç Belgesi.

- İkinci öğretim programlarından örgün öğretim programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin öğretim yılı sonunda bulundukları sınıf itibariyle ilk %10’a girdiklerine dair resmi belge.

- Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumunda disiplin cezası almadığına dair belge.

- Kayıt Dondurma Yazısı (Kayıt donduran öğrenciler için)

- Yeni tarihli öğrenci belgesi.

- Nüfus Cüzfan fotokopisi.

- Daha önce Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş yapılmadığına dair belge.

- Yurt dışından öğrenci kabulünde Yükseköğretim Kurulundan alınan tanınırlık belgesi.

- Yurt dışından yapılacak başvurularda, kayıtlı bulunduğu programın ÖSYM Kılavuzunda yer almış olması, transkript (not belgesi), ders planları ve içeriklerinin Türkçeye çevrilmiş ve onaylanmış olması.

 

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

1- Kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerden, web sitemizde ilan edilen kesin kayıt için gerekli belgeler talep edilecektir.

2- Yerleştirme işlemleri adayların beyanı üzerinden yapıldığından kayıt sırasında adayların ÖSYM sınav puanı, not ortalaması vb. bilgilerinin sistemdeki beyanları ile uyuşmalıdır.

3- Kendine avantaj sağlamak için yanlış beyanda bulunan adayın kaydı yapılmayacaktır.

 4- Belgelerinde eksiklik veya tahrifat olanların kayıt yaptıramayacakları, yanlış beyan ve sahte belge ile kayıt yaptırmış olanların durumu ortaya çıktığında kayıtları ve kazanmış oldukları tüm hakları iptal edilecektir.

Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.