MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Mühendislik Fakültesi

30/12/2018 Tarihinde Resmi Gazete'de Yayımlanan Öğretim Elemanı İlanı

31/12/2018 16:43:27 - 31/12/2018 16:43:27 - 14002 Okunma

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları/programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre öğretim elemanları alınacaktır.

Başvurular kadroların ilan edildiği ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarının web sayfalarında bulunan adreslerine ve Rektörlük kadroları için Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Sınav takvimi ve ilan hakkındaki ayrıntılı bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

Aynı nitelikteki ilanların sadece birine başvuru yapılabilecektir. Başvuru yapılan ilanın ilan sıra numarasının belirtilmesi gerekmektedir.

SINAV TAKVİMİ:

Başvuru Başlama (İlan) Tarihi           : 30/12/2018

Son Başvuru Tarihi                            : 18/01/2019

Ön Değerlendirme Tarihi                   : 25/01/2019

Sınav Giriş Tarihi                               : 30/01/2019

Sonuç Açıklama Tarihi                      : 01/02/2019

 

İSTENEN EVRAKLAR  

1-Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Akademik Personel Şube Müdürlüğü Formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi Dışındaki Kadro İlanları Başvuru Formu (Eksiksiz doldurulacaktır.),

2-Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,

3-Lisans, (varsa) yüksek lisans diplomalarının fotokopileri,

4-Yeni tarihli yüksek lisans/doktora öğrenci belgesi (Yüksek lisans/doktora yapıyor olma şartı bulunan kadrolar için),

5-Lisans not ortalamasını gösteren transkript fotokopisi (Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.),

6- Yüksek lisans ve/veya doktora transkript belgesi fotokopisi,

7-ALES belgesi fotokopisi,

8-Yabancı Dil Belgesi (Meslek Yüksekokulu kadroları hariç),

9-Tecrübe belgesi,

10-İki (2) adet fotoğraf,

11-Özgeçmiş ve (varsa) bilimsel çalışmalarını içeren dosya.

 

NOT: Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları Üniversitemizin web sayfasında yayımlanacaktır. Duyurular tebligat niteliğindedir.

 

 

İlan

Sıra

No

Birim

Bölüm

ABD/Program

Unvan

Derece

Adet

Ales
Puanı

Yabancı Dil
Puanı

Özel Şartlar

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Uygulamalı Sosyoloji

Araştırma Görevlisi

5

1

70

50

Sosyoloji alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak ve sosyoloji alanında doktora yapıyor olmak.

2

Fen-Edebiyat Fakültesi

Batı Dilleri ve Edebiyatları

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Araştırma Görevlisi

5

1

70

50

İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olmak ve İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

3

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Araştırma Görevlisi

5

1

70

50

İktisat veya Maliye lisans mezunu olmak ve İktisat alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

4

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yönetim Bilimleri

Araştırma Görevlisi

5

1

70

50

Kamu Yönetimi lisans mezunu olmak ve Kamu Yönetimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

5

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları

Türk İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları (Türk İslam Edebiyatı)

Araştırma Görevlisi

5

1

70

50

İlahiyat Fakültesi veya Türk Dili ve Edebiyatı bölümü lisans mezunu olmak ve Eski Türk Edebiyatı alanında tezli yüzsek lisans veya doktora yapıyor olmak.

6

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagati

Öğretim Görevlisi

5

1

70

80

(Arapça)

Ders Verecekİlahiyat Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Öğretmenliği veya Mütercim Tercümanlık-Arapça lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

7

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tesfir (Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat)

Öğretim Görevlisi

5

1

70

80

(Arapça)

Ders Verecek/ İlahiyat lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak ve hafızlık belgesi sahibi olmak.

8

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Bina Bilgisi

Araştırma Görevlisi

4

1

70

50

Mimarlık lisans mezunu olmak ve Mimari Tasarım alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

9

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Restorasyon

Araştırma Görevlisi

4

1

70

50

Mimarlık lisans mezunu olmak ve Restorasyon alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

10

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Yapı Bilgisi

Araştırma Görevlisi

4

1

70

50

Mimarlık lisans mezunu olmak ve Mimarlık ve Yapı Bilimleri alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

 11

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Yapı Bilgisi

Öğretim Görevlisi

4

1

70

50

Uygulamalı Birim/Yapı Bilgisi ve Yapı Bilimleri alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

12

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir Planlama

Araştırma Görevlisi

5

1

70

50

Şehir ve Bölge Planlama lisans mezunu olmak ve aynı alanda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

13

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Araştırma Görevlisi

5

1

70

50

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği veya Elektronik Haberleşme Mühendisliği lisans mezunu olmak ve bu bölümlerden birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

14

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Araştırma Görevlisi

6

1

70

50

Elektrik Mühendisliği lisans mezunu olmak ve Elektrik Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

15

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Araştırma Görevlisi

4

1

70

50

Endüstri Mühendisliği lisans mezunu olmak ve Endüstri Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

16

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Gıda Mühendisliği

Araştırma Görevlisi

4

1

70

50

Gıda Mühendisliği lisans mezunu olmak ve Gıda Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

17

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Araştırma Görevlisi

6

1

70

50

İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak ve Yapı alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

18

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Araştırma Görevlisi

5

1

70

50

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak ve Makine Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

19

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Öğretim Görevlisi

5

1

70

50

Uygulamalı Birim/Teknik Eğitim Fakültesi veya Teknoloji Fakültesi Makine Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve bu alanda tezli yüksek lisans mezunu olmak. 

20

Mühendislik Fakültesi

Yazılım Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

Araştırma Görevlisi

5

1

70

50

Yazılım veya Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

21

Rektörlük

-

-

Öğretim Görevlisi

5

1

 70

     50

Uygulamalı Birim/Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak.

22

Rektörlük

-

-

Öğretim Görevlisi

5

1

70

80

(İngilizce)

Uygulamalı Birim/Halkla İlişkiler biriminde görevlendirilmek üzere; İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans ve sosyoloji tezli yüksek lisans mezunu olmak.

23

Rektörlük

-

-

Öğretim Görevlisi

5

1

70

50

Uygulamalı BirimRektörlük Kalite biriminde görevlendirilmek üzere; Endüstri Mühendisliği lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak ve lisans mezuniyeti sonrası kalite yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak.

24

Rektörlük

-

-

Öğretim Görevlisi

5

1

70

50

Uygulamalı BirimRektörlük Sürekli Eğitim Merkezinde görevlendirilmek üzere; Yönetim ve Organizasyon tezli yüksek lisans mezunu olmak ve lisans mezuniyeti sonrası proje  tecrübesi bulunmak.

25

Rektörlük

-

-

Öğretim Görevlisi

5

1

70

50

Uygulamalı BirimRektörlük Dijital Dönüşüm Ofisinde görevlendirilmek üzere; Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans mezunu olmak.

26

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Öğretim Görevlisi

5

1

70

-

Ders Verecek/İşletme tezli yüksek lisans mezunu olmak.

27

Sağlık Yüksekokulu

Ebelik

Ebelik

Araştırma Görevlisi

5

1

70

50

Ebelik veya Hemşirelik alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

28

Sağlık Yüksekokulu

Ebelik

Ebelik

Araştırma Görevlisi

6

1

70

50

Ebelik veya Hemşirelik alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

29

Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

Hemşirelik

Araştırma Görevlisi

5

1

70

50

Hemşirelik lisans mezunu olmak Halk Sağlığı Hemşireliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

30

Sağlık Yüksekokulu

Sağlık Yönetimi

Sağlık Yönetimi

Araştırma Görevlisi

6

1

70

50

Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği veya Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği alanında lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

31

Sağlık Yüksekokulu

Sağlık Yönetimi

Sağlık Yönetimi

Araştırma Görevlisi

5

1

70

50

Sağlık Yönetimi veya İktisat alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

32

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı

Basım ve Yayın Teknolojileri

Öğretim Görevlisi

6

1

70

-

Ders Verecek/Halkla İlişkiler ve Reklamcılık lisans ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak.

33

Teknoloji Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Araştırma Görevlisi

5

1

70

50

Mekatronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Kontrol Otomasyon Mühendisliği, Makine Mühendisliği veya Makine İmalat Mühendisliği lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

34

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Araştırma Görevlisi

6

1

70

50

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, İşletme veya Finans alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

35

Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı Diller

Yabancı Diller

Öğretim Görevlisi

5

1

70

80

(İngilizce)

Ders Verecekİngilizce Öğretmenliği lisans ve İngiliz Dili Eğitimi tezli yüksek lisans mezunu olmak.

36

Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı Diller

Yabancı Diller

Öğretim Görevlisi

5

1

70

80

(İngilizce)

Ders Verecek/İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümlerinin birinden yüksek lisans mezunu olmak ve lisans mezuniyeti sonrası en az 2 yıl Yükseköğretim Kurumlarında ders verme tecrübesi bulunmak.

 
30/12/2018 Tarihinde Resmi Gazete'de Yayımlanan Öğretim Elemanı İlanı

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.