MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Mühendislik Fakültesi

Tek Ders Sınavı Hakkında

08/02/2019 17:15:55 - 08/02/2019 17:15:55 - 7661 Okunma

Mezuniyeti  için azami öğrenim süresini kullanmamış öğrencilerden,   devam şartını yerine getirmiş olduğu tek dersten sorumluluğu kalan  veya   mezuniyeti   için GANO’sunun en az 2,00 olma şartı hariç tüm gereklerini yerine getirmiş öğrenciler;   bu sınav sonucu  alacağı notun katkısıyla GANO’sunu en az 2,00 düzeyine çekebilecek durumda olması koşuluyla 14/02/2019 Perşembe günü yapılacak olan tek ders sınavına girebilirler.

Öğrencilerimizin aşağıda yer alan dilekçe örneğini doldurup imzaladıktan sonra dilekçelerine öğrenci kimlik kartlarının bir örneğini ya da onaylı öğrenci belgelerini eklemeleri ve 11/02/2019 Pazartesi  günü mesai saati bitimine kadar  Fakültemize ulaştırmaları gerekmektedir. 

Tek Ders Sınavı Başvuru Dilekçesi

-Öğrencilerimiz Tek Ders Sınav hakkını bir kez kullanabilir. Tek ders sınavında en az CC (65) notu alan öğrenci başarılı sayılır.

-Tek ders sınavına girecek öğrencilerden Güz Dönemi harcını yatırmış olan öğrencilerin harcını yatırmasına gerek yoktur. 

Tek Ders Sınavı

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.