MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Mühendislik Fakültesi

10/06/2019 Tarihli ve 30797 Resmi Gazete' de Yayımlanan Ögretim Üyesi İlanı

12/06/2019 11:39:37 - 12/06/2019 11:39:37 - 9972 Okunma

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

 

Başvurular profesör ve doçent kadroları için Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına; doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Birimlere şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

İlan yayımlandığı tarih itibariyle 15 gün geçerli olup; tüm bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca ve/veya Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.

  

Profesör kadrosu başvurusunda istenen evraklar (Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu hariç aşağıda istenen tüm evraklar 6 takım CD halinde hazırlanacaktır.) 

 1. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu,
 2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
 3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri,
 4. Doçentlik belgesi fotokopisi,
 5. Özgeçmiş ve yayın listesi (Başlıca araştırma eseri belirtilecek),
 6. Yayınlar,
 7. Bir (1) adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılması zorunludur),
 8. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri gereği "Aday Etkinlik-Puanlama Tablosu" nun doldurulması gerekmektedir.
 9. Güvenlik Soruşturması Formu (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından indirilerek doldurulup 2 nüsha düzenlenecektir.)(Elektronik ortamda düzenlenip, elektronik ortamda getirilecektir.)
 10. Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi fotokopisi (Varsa mecburi hizmeti gösterir).

 

Doçent kadrosu başvurusunda istenen evraklar (Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu hariç aşağıda istenen tüm evraklar 4 takım CD halinde hazırlanacaktır.) 

 1. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu,
 2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
 3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri,
 4. Doçentlik belgesi fotokopisi,
 5. Özgeçmiş ve yayın listesi,
 6. Yayınlar,
 7. Bir (1) adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılması zorunludur),
 8. Güvenlik Soruşturması Formu (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından indirilerek doldurulup 2 nüsha düzenlenecektir.)(Elektronik ortamda düzenlenip, elektronik ortamda getirilecektir.)
 9. Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi fotokopisi (Varsa mecburi hizmeti gösterir).

 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvurusunda istenen evraklar (Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu hariç aşağıda istenen tüm evraklar 4 takım CD halinde hazırlanacaktır.) 

 1. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu,
 2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
 3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri,
 4. Yabancı dil belgesi,
 5. Özgeçmiş ve yayın listesi,
 6. Yayınlar,
 7. Bir (1) adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılması zorunludur),
 8. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri gereği "Aday Etkinlik-Puanlama Tablosu"nun doldurulması gerekmektedir.
 9. Güvenlik Soruşturması Formu (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından indirilerek doldurulup 2 nüsha düzenlenecektir.)(Elektronik ortamda düzenlenip, elektronik ortamda getirilecektir.)
 10. Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi fotokopisi (Varsa mecburi hizmeti gösterir).

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 24/06/2019 

 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri'ne buradan ulaşabilmektedir.

 

 

Birim

Bölüm

ABD

Unvan

Adet

Nitelik

1

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Bina Bilgisi

Profesör

1

Mimari Tasarım, konut araştırmaları ve sürdürülebilirlik konularında çalışmaları bulunmak.

2

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir Planlama

Doçent

1

Şehir Planlama alanında doktora yapmış olmak, şehir planlamada uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri alanlarında çalışmaları bulunmak.

3

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Cumhuriyet Tarihi

Doçent

1

Milli Mücadele döneminde Trakya üzerine çalışmaları bulunmak.

4

Fen Edebiyat Fakültesi

Felsefe

Bilim Tarihi ve Felsefesi

Dr.Öğr.Üyesi

1

Felsefe alanında doktora yapmış olmak. Kant felsefesi üzerine çalışmaları bulunmak.

5

Mühendislik Fakültesi

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Dr.Öğr.Üyesi

1

Elektrik Mühendisliği lisans, yüksek lisans, doktora mezunu olmak. Solar sistemlerde kaçak akımı azaltma ve dinamik performansı arttırma üzerine çalışmaları bulunmak.

6

Sağlık Yüksekokulu

Çocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi

Dr.Öğr.Üyesi

1

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Eleştirel düşünme becerileri alanında çalışmaları bulunmak.

7

Sağlık Yüksekokulu

Çocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi

Dr.Öğr.Üyesi

1

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında doktora yapmış olmak, çocuk hakları alanında çalışmaları bulunmak.

 
Elektrik Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi İlanı

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.