MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Mühendislik Fakültesi

İşyerinde Mühendislik Eğitim Programı (İmep)

20/06/2019 17:32:41 - 28/11/2019 17:32:41 - 11153 Okunma

 İŞYERİNDE EĞİTİM PROGRAMI (İMEP) NEDİR?

İşyerinde Mühendislik Eğitim Programı (İMEP), Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda yapacakları işyeri eğitimleriyle ilgili uygulama esaslarını kapsamaktadır. Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü İşyerinde Mühendislik Eğitim Programı, lisans programında yer alan derslerini 7. yarıyıla kadar başarı ile tamamlamış öğrencilerin son dönemlerini sahada geçirerek alanlarında tecrübe kazanmaları için geliştirilen bir modeldir. Söz konusu eğitim programı Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin gıda endüstrisinde hem sahayı tanımak hem de kariyer oluşturmak amacıyla geçici iş deneyimi sağlamak için pratik bir yoldur. Bu program, teorik bilgileri pratik becerilerle birleştirmenin yanı sıra, gıda mühendisi adayı öğrencilerin sektörde yürütülen projeler üzerinde çalışma, endüstri hakkında daha fazla bilgi edinme ve kendi alanlarında ilerlemek için gereken temel becerileri geliştirme fırsatı sunmaktadır. Bölümümüzde 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlayacak İşyerinde Mühendislik Eğitim Programı’nın amacı, Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği lisans programını başarı ile yürüten öğrencilerin kendi seçecekleri alanların birinde uygulamalı olarak işletme deneyimini arttırmak, yapacakları işleri yakından izlemek, lisans eğitimi süresince öğrendikleri teorik bilgileri uygulamaya aktarma becerisi kazandırmak, diğer çalışanlar ile iletişim becerisini geliştirmek ve meslek etiğine saygılı olmayı öğretmektir. Derslerini tamamlamış olan mezun durumundaki Gıda Mühendisliği bölümü öğrencileri, lisans programının 8.yarıyılında akademik takvime bağlı olarak derslerin başlamasından bitişine kadar olan sürede, uygulamalı mesleki eğitim kapsamında firmalarda çalışarak geçirirler. İMEP Program’ına kabul edilen öğrenciler belirtilen sürenin tamamını yerleştirildikleri firmada geçirmekte ve firmanın çalışma şartlarına tamamen uyarlar. Söz konusu program kesinlikle bir “STAJ” değildir, bu uygulamanın çok ötesinde mezun durumundaki öğrencilerin meslek sahibi olmalarını sağlayan en son aşama olarak tanımlanmaktadır. İşyerinde Mühendislik Eğitim Programı, üniversite-sanayi işbirliğinde önemli bir rol oynar. Firmalar ve Mühendislik Fakültesi arasındaki işbirliği ve eşgüdümü artırıcı olan bu uygulamanın “firma”, “öğrenci” ve “fakülte” olmak üzere 3 ayağı bulunur. Öğrenci Açısından İşyerinde Mühendislik Eğitim Programı’nın Önemi Program öğrencileri, üniversitede teorik olarak aldıkları eğitimleri, çalışacakları gıda sanayinin ilgili alanında uygulamalı olarak gerçekleştirme ve izleme imkânı bulacaktır. Bu doğrultuda öğrencilerin sektörü ve firmaları yakından tanıması da sağlanmış olmaktadır. Ayrıca mühendis adayı öğrenciler çalıştıkları firmadan belirli bir referans alarak avantajlı bir duruma gelmekte, uygulamanın sonucunda özgüveni yüksek ve yeterli donanımı elde etmiş olarak çalışma hayatına başlamaktadırlar. Mezun olduktan sonra yapacakları iş başvurularında, özellikle İMEP ile aynı kategorideki bir firmayı tercih ettiklerinde, tecrübe sahibi bir mühendis olarak bir adım öne çıkacaklardır. 

 

FİRMALAR AÇISINDAN İŞYERİNDE MÜHENDİSLİK EĞİTİM PROGRAMI' NIN ÖNEMİ

Firmaların İşyerinde Mühendislik Eğitim Programı’nın uygulanması kapsamındaki tek yükümlülüğü, program öğrencisinin işe devamlılığını takip etmek, dönem sonunda başarı durumunu değerlendirmek üzere bir sorumlu belirlemek ve ilgili alandaki bilgi, birikim ve tecrübelerinin artırılmasına katkıda bulunmaktır. Diğer yandan, İşyerinde Mühendislik Eğitim Programı’nın, uygulandığı bölüm-fakülte-üniversiteye, öğrenciye ve aynı zamanda programın uygulandığı işletmeye birçok katkısı bulunmaktadır. İşletme açısından bakıldığında, firmalar mühendis adayı öğrencilere istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda eğitim vererek bu doğrultuda nitelikli personel açığını önemli oranda gidereceklerdir. 4 aylık uygulama süresince mühendis adayını tanıma fırsatı bulan firmalar, ihtiyaç halinde program öğrencisi mezun olduğunda, kendi firmasında deneyim kazandırdığı tecrübe sahibi bir mühendisi işe alabilecektir. Tüm bunların yanı sıra, üniversite akademik personeli ile İMEP’i uygulayan firmalar arasında işbirliği kuvvetlenerek, tüketici taleplerine yönelik çeşitli ürünlerin üretimi, sektörün sorunlarına yönelik pratik çözümler ile yeni ürün geliştirme gibi çalışmaların daha sağlam bir şekilde yürütülmesi sağlanmış olacaktır. Aynı zamanda işletmeler, 4 ay gibi bir süre boyunca, mühendis adayı öğrencilerin vasıflı iş gücünden yararlanmış olacaklardır

İMEP Tanıtım Broşürü

İMEP Ders İçeriği

İMEP Yönerge

İşyerinde Mühendislik Eğitimi (iMEP) Formlar:

Mühendislik İMEP Talep Formu

Mühendislik İMEP Öğrenci İşletme Tercih Formu

Mühendislik İMEP Öğrenci Kabul Formu

Mühendislik İMEP İES Öğrenci Değerlendirme Formu

Mühendislik İMEP İzleme Sorumlusu Öğrenci Değerlendirme Formu

Mühendislik İMEP Sözleşme

Mühendislik İMEP Protokol

Mühendislik İMEP Öğrenci Beyan ve Taahhütnamesi

Mühendislik İMEP İşyeri Eğitim Raporu Hazırlama

İMEP

Facebook Twitter Google Plus
İMEP
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.