MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Mühendislik Fakültesi

2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi Yatay Geçiş Başvuruları

29/07/2019 17:04:36 - 30/07/2019 17:04:36 - 12779 Okunma

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU DUYURUSU

 

Üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarına 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Güz yarıyılı yatay geçiş başvuruları internet üzerinden online olarak “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre yapılacaktır. Başvuru koşulları, gerekli belgeler, son başvuru tarihi ve başvuru adresi aşağıda belirtilmiştir.

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ

- Başvurular 22 Temmuz - 29 Ağustos 2019 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır. 

- Ek Madde 1 Uygulama İlkeleri’nin 10 uncu maddesi: “Üniversitelerin ayrıca bir kontenjan ilan etmesinin gerekmediğine, başvuruların her yıl eğitim öğretim dönemi başlamadan önce 1 Ağustostan 15 Ağustos dahil alınmasına…” hükmü gereği Ek Madde 1 kapsamında yatay geçiş başvuruları 15 Ağustos 2019 tarihinde sona erecektir.

Online Başvuru yapmak için tıklayınız.

Online Başvuru Kılavuzu için tıklayınız.

- Başvuru işlemleri başvuru tarihleri içerisinde kesintisiz bir şekilde internet üzerinden online yapılacak olup, online başvuru sırasında doldurulacak bilgiler adayların beyanı olarak kabul edilecek ve tüm sorumluluk adaylara ait olacaktır.

- Başvuru sırasında evrak teslimi yapılmayacaktır.

- Belirtilen tarihler arasında başvurusunu yapmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

Online başvuru yapmadan, elden ya da posta yoluyla müracaat edenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. (Sadece yurt dışından başvurularda online başvuru şartı aranmamaktadır.)

- Başvuru sonuçları akademik birimlerin internet siteleri üzerinden ilan edilecektir.

 

BAŞVURUDA BULUNULACAK AKADEMİK BİRİMLERİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Akademik Birimler

Telefon (Alan Kodu: 0 288)

Faks
Fen Edebiyat Fakültesi 246 17 34-40-41 246 17 33
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 246 17 09 246 17 71
İlahiyat Fakültesi 246 16 66 246 16 50
Hukuk Fakültesi 444 4 039 (1082 - 1083) 212 48 78
Mimarlık Fakültesi 214 17 40 214 17 39
Mühendislik Fakültesi 214 05 14 - 15 214 05 16
Teknoloji Fakültesi 214 20 83 214 20 84
Turizm Fakültesi 246 15 32 246 15 31
Sağlık Yüksekokulu 214 54 13 214 70 86
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 412 84 57 - 58 412 84 59
Teknik Bilimler MYO 214 18 45 214 14 95
Sosyal Bilimler MYO 212 96 40 - 41 212 96 49
Sağlık Hizmetleri MYO 214 38 25 214 30 63
Lüleburgaz MYO 417 49 96 412 84 55
Babaeski MYO 512 54 83 512 91 46
Pınarhisar MYO 615 33 03 615 37 50
Vize MYO 318 34 44 318 34 45

 

Online Başvuru sırasında sisteme yüklenecek evraklar için tıklayınız.

(E-Devlet’ten alınan belgeler ile e-imzalı belgeler geçerlidir.)

 

KONTENJANLAR VE BAŞVURU TAKVİMİ

- Lisans Programları Kurum İçi, Kurumlar Arası ve Yurt Dışı Not Ortalaması ile Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız.

- Ön Lisans Programları Kurum İçi, Kurumlar Arası, Yurt Dışı Not Ortalaması ile Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız.

- Ön Lisans ve Lisans Programları Merkezi Yerleştirme Taban Puanları ve Kontenjanları için tıklayınız.

- Yatay Geçiş Akademik Takvimi için tıklayınız.

- YÖK Yatay Geçiş Yönetmeliği için tıklayınız.

- Kırklareli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi tıklayınız.

- Yatay Geçiş Ek Madde - 1 Uygulama İlkeleri için tıklayınız.

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Asil olarak yerleşen adaylar kesin kayıt için gerekli olan belgeleri eksiksiz olarak başvurdukları akademik birime teslim edeceklerdir.

Online Başvuru Dilekçesi. (Başvuru Sisteminden çıktı alınacaktır.)

Kesin kayda hak kazanan öğrencilerin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda öğrenimi boyunca alacağı bütün dersleri gösterir öğretim planı ve ders içerikleri.

- Kesin kayda hak kazanan öğrencilerin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren öğrenim belgesinin (transkript) aslı veya onaylı fotokopisi.

- Öğrencilerin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait ÖSYM Yerleştirme ve Sonuç Belgeleri.

- İkinci öğretim programlarından örgün öğretim programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin öğretim yılı sonunda bulundukları sınıf itibarıyla ilk %10’a girdiklerine dair belge.

- Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumunda disiplin cezası almadığına dair belge.

- Kayıt dondurma yazısı (kayıt donduran öğrenciler için)

- Yatay geçişe engel bir durumun olmadığına dair yeni tarihli öğrenci belgesi.

- Nüfus cüzdan fotokopisi.

- Adayın daha önce Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş yapmadığına dair belge.

-Okudukları bölümde yapmış oldukları stajdan muaf olmak isteyen öğrencilerin  staj defterinin ( aslı gibidir onaylı ve mühürlü) fotokopisi .

- Yurt dışından yapılacak başvurularda, kayıtlı olunan programın ÖSYM Kılavuzunda yer almış olması, transkript (not belgesi), ders planları ve içeriklerinin Türkçe’ye çevrilmiş ve onaylanmış olması gerekmektedir.

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına yerleştirme işlemlerinde Hukuk programlarında başarı sırası en düşük 190 bininci, Mühendislik programlarına başarı sırası en düşük 300 bininci, Mimarlık programlarına ise başarı sırası en düşük 250 bininci sırada olan adaylar kontenjan dahilinde yerleştirilmekte ve kurum içi vekurumlararası yatay geçiş işlemlerinde belirtilen başarı sıralamaları uygulanmaktadır. Ayrıca yurt dışından yurt içine yapılabilecek yatay geçişlerde de aynı şartlar aranmaktadır.

 

ÖNEMLİ NOTLAR

- Akademik Birim Öğrenci İşleri personeli tarafından başvuruda sisteme yüklenen belgelerin tam olup olmadığı ve sisteme girilen bilgilerin doğruluğu kontrol edildikten sonra başvuru onay durumu verilecektir. Onay verilen başvurular değerlendirmeye tabi tutulacaktır. (Başvuru onayı verilmeyen müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.)

- Başvuru onay durumları “Hatalı Başvuru” olarak belirtilen adayların ilgili hatayı gidermeleri durumunda yatay geçiş başvuru süresince başvuruları yeniden değerlendirilecektir.

- Başvuru koşullarını taşımayan adayların (disiplin cezası alan, not ortalaması ya da taban puan şartını sağlamayanlar vb.) başvuruları reddedilecektir.

- Başvurusunu tamamlayan adaylar, başvuru onay durumlarını sistem üzerinden takip edebilecekleri gibi kayıt esnasında sisteme girmiş oldukları e-posta adreslerine de gerekli bildirimler gönderilecektir.

- Yurt dışı kontenjanı olan programlara başvuru yapmak isteyenler, başvurularını dilekçe ve gerekli belgeleri Akademik Birim Öğrenci İşlerine elden ya da posta yoluyla 29 Ağustos 2019 tarihine kadar teslim edeceklerdir. (Yurt dışı başvurularında online başvuru şartı aranmayacaktır.)

- Başvuru sistemindeki ‘Okuduğu Üniversite Bilgileri’ alanında bulunan sınıfı ve okuduğu dönem sayısı hatasız olarak girilmelidir. (Örneğin: 2018-2019 eğitim-öğretim yılı Güz yarıyılında öğrenime başlayan öğrenciler sınıfı 2, okuduğu dönem sayısını 2 olarak girmelidir.)

- Online Başvuru Belgesi (internet çıktısı) başvuru dilekçesi mahiyetinde olup ayrıca dilekçe verilmeyecektir.

2019-2020 Akademik Yılı Yatay Geçiş Başvuruları Klu Mühendislik

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.