MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Mühendislik Fakültesi

2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

10/09/2019 18:05:38 - 10/09/2019 18:05:38 - 9549 Okunma

2019-2020 Akademik Yılı Güz döneminde Fakültemize yapılan yatay geçiş başvuru sonuçları ve istenen belgeler aşağıdadır.  İlgililere duyurulur.

İnşaat Mühendisliği için tıklayınız.

Makina Mühendisliği için tıklayınız.

Yazılım Mühendisliği için tıklayınız.

Elektrik Elektronik Mühendisliği için tıklayınız.

Gıda Mühendisliği için tıklayınız.

Yatay Geçiş Akademik Takvimi için tıklayınız.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Asil olarak yerleşen adaylar kesin kayıt için gerekli olan belgeleri eksiksiz olarak başvurdukları akademik birime teslim edeceklerdir.

Online Başvuru Dilekçesi. (Başvuru Sisteminden çıktı alınacaktır.)

Kesin kayda hak kazanan öğrencilerin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda öğrenimi boyunca alacağı bütün dersleri gösterir öğretim planı ve ders içerikleri.

- Kesin kayda hak kazanan öğrencilerin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren öğrenim belgesinin (transkript) aslı veya onaylı fotokopisi.

- Öğrencilerin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait ÖSYM Yerleştirme ve Sonuç Belgeleri.

- İkinci öğretim programlarından örgün öğretim programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin öğretim yılı sonunda bulundukları sınıf itibarıyla ilk %10’a girdiklerine dair belge.

- Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumunda disiplin cezası almadığına dair belge.

- Kayıt dondurma yazısı (kayıt donduran öğrenciler için)

- Yatay geçişe engel bir durumun olmadığına dair yeni tarihli öğrenci belgesi.

- Nüfus cüzdan fotokopisi.

- Adayın daha önce Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş yapmadığına dair belge.

-Muaf olunması istenen dersler için muafiyet dilekçesi.

-Okudukları bölümde yapmış oldukları stajdan muaf olmak isteyen öğrencilerin  staj defterinin ( aslı gibidir onaylı ve mühürlü) fotokopisi .

- Yurt dışından yapılacak başvurularda, kayıtlı olunan programın ÖSYM Kılavuzunda yer almış olması, transkript (not belgesi), ders planları ve içeriklerinin Türkçe’ye çevrilmiş ve onaylanmış olması gerekmektedir.

 

yatay geçiş sonuçları

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.