MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Mühendislik Fakültesi

Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuruları

24/09/2019 14:55:24 - 24/09/2019 14:55:24 - 3672 Okunma

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ BAŞVURULARI HAKKINDA DUYURU

  • Mühendislik Fakültesi Öğrenci İşleri biriminde ve Fakülte Sekreterliğinde,  aylık en fazla 45 saate kadar çalıştırılmak üzere 2 (iki) öğrenci kısmi zamanlı olarak alınacaktır.  Kısmi zamanlı olarak çalışacak öğrencilerde aranan şartlar aşağıda belirtilmiştir.
  • Ayrıca öğrencinin ders programının da çalışmaya uygun olması istenmektedir.
  • Başvuru yapacak öğrencilerimizden  istenen belgeler;

1-Yeni tarihli  öğrenci belgesi (disiplin cezası durumunun belirtilmesi)

2-Transkript,

3- İşbaşvuru formu.

  • Başvuru evrakları;  Mühendislik Fakültesi Bölüm Sekreteri Ayşe ÇELEN’e teslim edilecektir.
  • Son Başvuru Tarihi: 08 Ekim 2019 mesai bitimine kadar.
  • Başvuru yapan öğrencilerimizin mülakat tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba günü Saat: 10:00’da (Mühendislik Fakültesi Toplantı Salonunda-134 Nolu oda)

 

KISMİ ZAMANLI OLARAK ÇALIŞTIRILACAK ÖĞRENCİLERDE ARANAN ŞARTLAR:

MADDE 8- Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, Üniversitemizde kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilirler.

(a) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Üniversitemizin kayıtlı öğrencisi olmak,

(b) Disiplin cezası almamış olmak,

(c) Ölüm aylığı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak,

(d) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,

(e) Kayıt donduran ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,

(f) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak,

(g) Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışıp da daha önceden sözleşmesi öğrenci tarafından veya öğrenci çalıştıran birim ve/veya Daire Başkanlığımızca tek taraflı olarak feshedilmemiş olmak,

     Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışındaki yukarıdaki şartlar aranmaz.

İşbaşvuru Formu için tıklayınız.

Kısmi zamanlı öğrenci

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.