MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Mühendislik Fakültesi

Vizyon Misyon

26/06/2014 17:00:44 - 19/01/2018 17:00:44 - 9411 Okunma

Misyonumuz

Ulusal değerlere bağlı, uluslararası ölçekte bilgi üreten, bilim dünyasına katkıda bulunan; ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araştırıcı ve teknoloji geliştiren, bölgesel ve ulusal sorunları gören ve bunlara çözüm önerileri geliştiren, toplumun yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda bulunacak projeler üreten bir fakülte olarak araştırmacı ve uygulamacı mühendisler yetiştirmektir.

 

Vizyonumuz

Teknolojik donanımın etkin ve verimli şekilde kullanıldığı laboratuvarlara sahip, öğretim üyesi odaklı eğitim yerine, problem odaklı ve öğrenmenin, beceri kazanmanın merkezinde öğrencinin bulunduğu, uluslararası düzeyde iletişimi sağlayabilecek düzeyde yabancı dil becerisi kazandıran, öğretim üyesinin eğitim ve proje danışmanlığı görevi üstlendiği, dersliklerin ve eğitim araçlarının bu amaca uygun olarak düzenlendiği, ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile örgütsel bağları gelişmiş, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, dünyadaki nitelikli üniversiteler ile yarışan bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.

misyon vizyon

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.