MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Mühendislik Fakültesi

Mevzuat Personel

06/08/2014 15:53:29 - 06/08/2014 15:53:29 - 2056 Okunma

 

KANUNLAR
 

-657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU

-2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

-2914 YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU

-6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK  SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN


YÖNETMELİKLER
 

-ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

 -KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR GENEL YÖNETMELİK

ESAS VE USULLER
 

-ÖĞRETİM ÜYESİ VE ARAŞTIRMACI YETİŞTİRİLMESİ AMACIYLA YURTDIŞINA GÖNDERİLECEK ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANACAK DESTEKLER İLE DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN ESAS VE USULLER

-KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL İZİN USUL VE ESASLARI

-DOÇENTLİK SINAV JÜRİ ÜYELERİ İLE YARDIMCI DOÇENT, DOÇENT VE PROFESÖR ATAMA JÜRİLERİNDE GÖREV ALAN ÖĞRETİM ÜYELERİNE ÖDENECEK ÜCRETE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

 

ÜNİVERSİTEMİZ SENATO KARARLARI

-ÜNİVERSİTEMİZ 08/03/2012 TARİHLİ VE 38-10 SAYILI SENATO KARARI (Akademik personelin kongre, konferans, panel ve sempozyum görevlendirmeleri ile ilgili)


 

-KLÜ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜLSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ


FİİLİ VE İTİBARİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI

mevzuat yönetmelik

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.