MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Mühendislik Fakültesi

Yaz Öğretimi Hakkında

22/06/2017 11:18:54 - 22/06/2017 11:18:54 - 12610 Okunma

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

YAZ ÖĞRETİMİ

 

            Üniversitemiz Senatosu’nun 28 Ağustos 2014 tarih, 59 sayılı  toplantısının 6 nolu kararı ile;  Üniversitemiz öğrencilerinin, ilgili yıl ve programdaki taban puanı, Üniversitemizdeki taban puandan yüksek olan Türkiye’deki tüm üniversitelerden yaz öğretimlerinde, kredi ve ders içerikleri Bölüm Başkanlıkları tarafından uygun görülen dersleri alabilmeleri ve ilgili üniversitelerden gelen transkriptlerin Birim Yönetim Kurul kararı ile sisteme transfer edilerek öğrencilerin not ortalamalarına katılmasına karar verilmiş olup,

Alınan bu karar gereğince;  Yaz Dönemi İlkeleri’nin aşağıdaki şekilde uygulanması ve * AKTS kredilerinde %100 uyum şartı aranması gerekmektedir.

*1-Yaz Okulunda öğrenciler öncelikle tekrarlamak zorunda oldukları dersleri almak kaydıyla, en fazla 20 AKTS, yaz okulu sonu itibari ile mezun olabilecek öğrenciler ise en fazla 25 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilir. Bu toplama zorunlu, seçmeli, ortak zorunlu vb. tüm dersler dahildir.

2-Yıllık dersler, diploma çalışması, bitirme ödevi, laboratuvar dersleri ile laboratuvar uygulaması içeren dersler ve Sağlık Yüksekokul/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara denk özel kuruluşlarda birimin öğretim elemanı gözetiminde yapılan mesleki dersler Yaz Döneminde alınamaz.

3-Öğrenci öncelikle alt yarıyıllardan başarısız derslerini almak üzere derslere yazılabilir. Genel akademik not ortalaması (GANO) 1.80’in altında olan öğrenciler başarısız oldukları dersler dışında hiçbir derse yazılamazlar.

4-Öğrenci, içinde bulunulan eğitim-öğretim yılının ders kaydı yaptırılmamış yarıyılına ait dersleri için yaz döneminde ders kaydı yaptıramaz.

5-Öğrenciler Yaz Öğretiminde alt yarıyıllara ait hiç almadığı, alıp da başarısız olduğu, geçip de (DD, DC ve CC notları ile) yükseltmek istediği dersleri de alabilir. Bu derslerden aldığı son not geçerlidir. % 10’a giren öğrenciler bahar yarıyılı sonunda belirlendiğinden, yaz öğretimi sonunda alınan başarı notları yüzde on sıralamasını değiştirmez.

6-Bahar Yarıyıl sonunda bulunduğu yarıyıla kadar alması gereken tüm dersleri almış ve başarmış olmak kaydıyla ağırlıklı genel not ortalaması 3.00 olan lisans öğrencileri yaz döneminde bir üst sınıftan ders alabilir.

7-Yaz Öğretiminde saatleri ve içerikleri aynı olan ortak dersler başka bölüm ya da programdan alınabilir. Farklı bölümden/ programdan alınacak birleştirilmiş dersler Dekanlık/ Müdürlüklerce Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Öğrencilerimizin  yaz öğretimine  ilişkin başvurularını ilgili Bölüm Başkanlıklarına yapmaları gerekmektedir.

 

*19.06.2017 tarihinde Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca değiştirilmiştir.

Yaz Öğretimi

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.