MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Mühendislik Fakültesi

2017-2018 Akademik Yılı Güz Dönemi Yatay Geçiş Duyurusu

24/07/2017 14:38:45 - 24/07/2017 14:38:45 - 7771 Okunma
“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” gereğince, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Üniversitemiz  Lisans/Önlisans programlarına Yatay Geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranılacak koşullar, gerekli belgeler ve son başvuru tarihi aşağıda belirtilmiştir.

BAŞVURU:

 

- Ön Kayıtlar, 24 Temmuz – 21 Ağustos 2017 tarihleri arasında; online olarak yapılacaktır. 

- Online Başvuru yapmak için tıklayınız. 

- 2017-2018  öğretim  yılı  Güz  yarıyılında  Kurumlar  Arası, Yurt  Dışı  ve Kurum İçi  Not Ortalaması ve Ek Madde-1 yoluyla kabul edilecek programlara başvuru işlemleri başvuru tarihleri içerisinde kesintisiz bir şekilde internet üzerinden online yapılacak olup, online başvuru sırasında doldurulacak bilgiler adayların beyanı olarak kabul edilecek ve tüm sorumluluk adaya ait olacaktır.

- Başvuru sırasında evrak teslimi yapılmayacak olup, kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar kayıt esnasında evrak teslimi yapacaktır.

- Belirtilen tarihler arasında başvurusunu yapmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

- Başvuru sonuçları Birimlerin Web Sayfaları üzerinden ilan edilecektir.

 NOT: Online Başvuru sırasında sisteme yüklenecek evraklar PDF formatında taranmış olmalıdır.

 

BAŞVURULAR İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 

(Online Başvuru sırasında sisteme yüklenecek evraklar.)

- Yeni tarihli öğrenci belgesi.

- Not Durumu Belgesi (Transkript): Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan alacağı bütün dersleri gösteren resmi belge.

- Kurumundan alacağı Ders Planı fotokopisi ya da Ders Planına ulaşılabilecek internet sayfasının linki.

- Öğrencilerin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait ÖSYM Yerleştirme Belgesinin Çıktısı.

- Öğrencilerin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait ÖSYM Sonuç Belgesinin Çıktısı.

- Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumunda disiplin cezası almadığına dair belge.

- Kayıt Dondurma Yazısı (Kayıt donduran öğrenciler için)

- Yabancı Dil Hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilerin Yabancı Dil Hazırlık sınıfını okuduğuna ilişkin belgesinin onaylı fotokopisi

- İkinci öğretim programlarından örgün öğretim programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin öğretim yılı sonunda bulundukları sınıf itibariyle ilk %10’a girdiklerine dair resmi belge.

- Yurt dışından öğrenci kabulünde Yükseköğretim Kurulundan alınan tanınırlık belgesi.

 

KONTENJANLAR VE BAŞVURU TAKVİMİ:

- Lisans Programları Kurumlar Arası, Yurt Dışı ve Kurum İçi Not Ortalaması Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız.

- Ön Lisans Programları Kurumlar Arası, Yurt Dışı ve Kurum İçi Not Ortalaması Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız.

- Lisans/Önlisans Programları Merkezi Yerleştirme Taban Puanları ve Kontenjanları için tıklayınız.

- Yatay Geçiş Akademik Takvimi için tıklayınız.

- Yatay Geçiş Uygulama İlkeleri için tıklayınız.

- Yatay Geçiş Ek Madde-1 Uygulama İlkeleri için tıklayınız.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

Online Başvuru Dilekçesi. (Sistemden çıktı alınacaktır.)

Kesin kayda hak kazanan öğrencilerin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda öğrenimi boyunca alacağı bütün dersleri gösterir öğretim planı/ müfredatı ve ders içerikleri.

- Kesin kayda hak kazanan öğrencilerin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren öğrenim belgesinin (Transkript) aslı veya onaylı fotokopisi.

- Öğrencilerin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait ÖSYM Yerleştirme ve Sonuç Belgesi.

- İkinci öğretim programlarından örgün öğretim programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin öğretim yılı sonunda bulundukları sınıf itibariyle ilk %10’a girdiklerine dair resmi belge.

- Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumunda disiplin cezası almadığına dair belge.

- Kayıt Dondurma Yazısı (Kayıt donduran öğrenciler için)

- Yeni tarihli öğrenci belgesi.

- Nüfus Cüzfan fotokopisi.

- Daha önce Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş yapılmadığına dair belge.

- Yurt dışından öğrenci kabulünde Yükseköğretim Kurulundan alınan tanınırlık belgesi.

- Yurt dışından yapılacak başvurularda, kayıtlı bulunduğu programın ÖSYM Kılavuzunda yer almış olması, transkript (not belgesi), ders planları ve içeriklerinin Türkçeye çevrilmiş ve onaylanmış olması.

 

NOT: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 03.05.2016 tarihli yazısında: “Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına yerleştirme işlemlerinde Mühendislik programlarına başarı sırası en düşük 240 bininci (240.000) sırada olan, Mimarlık programlarına ise başarı sırası en düşük 200 bininci (200.000) sırada olan adayların yerleştirme işlemlerine alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilmesine ve kurumlar arası yatay geçiş, kurum içi yatay geçiş işlemlerinde de adı geçen başarı sıralamasının uygulanmasına ayrıca 01.03.2017 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında belirlenen yurt dışından yurt içine yapılabilecek yatay geçişlerde de aynı şartların aranmasına karar verilmiştir.

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş 

Yatay Geçiş

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.