MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Mühendislik Fakültesi

Yazokulu Sonrası Tek Ders Sınavı

04/09/2019 18:20:41 - 04/09/2019 18:20:41 - 2312 Okunma

2018-2019 Akademik Yılı Yaz Döneminde diğer üniversitelerin yaz okullarından ders alan ve not girişleri yapılarak mezun olabilmek için  tek dersi kalan öğrencilerimizin,  yaz okulu sonrası tek ders sınavı 12 Eylül 2019 Perşembe günü Saat:14:30’da  Mühendislik Fakültesi 201 nolu amfide yapılacaktır.

Tek ders sınavına girme koşulunu sağlayan öğrencilerimiz, aşağıdaki dilekçe örneğini düzenleyip imzalamaları ve  öğrenci kimlik fotokopisi  ile birlikte Fakültemiz Öğrenci İşleri birimine 11 Eylül 2019 Çarşamba günü saat: 12:00'ye kadar  başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Belgelerini mail ya da fax yoluyla ileten öğrencilerimizin, sınava girmeden önce istenen belge asıllarını Öğrenci İşleri birimimize teslim etmeleri zorunludur.

Üniversitemiz Eğitim Öğretim Yönetmeliğince;

*Mezuniyet için azami öğrenim süresini kullanmamış öğrencilerden; Devam şartını yerine getirmiş olduğu tek dersten sorumluluğu kalan veya mezuniyeti için GANO’sunun en az 2,00 olma şartı hariç tüm gereklerini yerine getirmiş öğrenciler; bu sınav sonucu alacağı notun katkısıyla GANO ‘sunu en az 2,00 düzeyine çekebilecek durumda olması koşuluyla, yarıyıl/yıl sonunda tek ders sınav hakkını bir kez kullanabilir.

*Tek ders sınavında en az CC (65) notu alan öğrenci başarılı sayılır.

                * Tek ders sınavında alınan not ham  başarı notu sayılır ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre harf notuna çevrilir.

*Başarısızlık halinde, ister dersi  sonraki yarıyılda tekrar alır veya

*Bir sonraki akademik yılda belirlenen  tek ders sınavına alınır.

*Öğrenci bir akademik yılda sadece bir kez tek ders sınavına girebilir.

Tek Ders Sınavı(Yazokulu sonrası) Başvuru Dilekçesi

Dekanlık mail adresi: muh@klu.edu.tr

Fax : 0 288 214 05 16

tek ders sınavı

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.