MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Mühendislik Fakültesi

Trakyakariyer Projesinin Ücretsiz Eğitimleri Devam Ediyor

21/09/2017 11:43:08 - 21/09/2017 11:43:08 - 13101 Okunma

Üniversitemizin de paydaş olarak yer aldığı Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen TrakyaKAriyer projesi, gençlerin işgücü piyasasına katılımını destekleyerek istihdamın artırılmasını hedefliyor. Bu kapsamda Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi’mizin işbirliği ile yaz dönemi boyunca teknik ve soft beceri eğitimleri verildi. 2017 – 2018 eğitim öğretim yılının güz döneminde de eğitimlere devam edilecek. Eğitimlerin konusu, yeri ve tarihi ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda belirtilmiştir. Ücretsiz olarak verilen eğitimlere başvurmak isteyen öğrenci ve mezunlarımız  www.trakyakariyer.org web portalına üye olarak, etkinlikler kısmında “tümünü görüntüle” seçeneğine tıklayıp,  filtreleme aracını kullanarak istediği lokasyonu ve tarihi seçip eğitimlere başvurabileceklerdir.

KOSGEB Girişimcilik Eğitimi

KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, kendi işini kurmak isteyen girişimcilere devletin sağladığı 50 bin TL hibe ve 100 bin TL faizsiz kredi desteğinden faydalanma imkanı sağlayan bir programdır. Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri ile sorumlu girişimcilik kavramı ve tecrübe paylaşımı; İşletme kavramı, işletme fonksiyonları, türleri, kuruluş şekilleri, mali ve hukuki sorumluluklar; İş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan); İş modeli ve iş planına yönelik atölye çalışmaları konularında eğitim verilecektir.

Etkili İletişim Eğitimi

Etkili İletişim Eğitimi ile katılımcıların; iletişimin nasıl çalıştığı, akıcı iletişim kurmanın önemini kavramaları ve insan ilişkileri ve yönetim becerileri hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. Ücretsiz eğitiminin ders içeriği şöyle: Bireysel farkındalık, duygular düşünceler ve davranış, başarılı bir iletişim yaratmada kişisel roller, iletişimi etkileyen iç ve dış faktörler, ben-dili ve sen-dili, empati, savunmaya geçmeden iletişim kurabilmek, beden dili ile uyumlu iletişim kurabilmek, sözsüz iletişim teknikleri, ilk izlenim, çatışma yönetimi, yazılı iletişimde açık net ve anlaşılır olmak, dijital ortamda iletişim.

Topluluk Önünde Konuşma ve Sunum Becerileri

Topluluk Önünde Konuşma ve Sunum Becerileri Eğitimi ile katılımcıların; etkili ve anlaşılır konuşmanın önemini kavrayabilecek, topluluk önünde konuşma yaparken gerilim ve heyecanı yönetme; profesyonel duruş ve beden dili, akıcı konuşma ile ilgili bilgi sahibi olabilecek ve iş hayatında etkili sunum yapmanın püf noktalarını kavrayabileceklerdir. Eğitiminin ders içerikleri şöyledir: İletişimin tanımı ve önemi, iyi bir konuşmacının özellikleri, ses-nefes kontrolü, vurgu, etkili dinleme, heyecan ve duygu kontrolü, doğru mesajı verebilme, empati, beden dili, sözlü sunumlar, görsel araçlar, zor dinleyiciler / zor sorular, gelişim planı hazırlama.

Kariyer Gelişimi İçin İleri Okuma ve Yazma Becerileri

Kariyer gelişimi için ileri okuma ve yazma becerileri eğitimi ile bölgedeki öğrenciler okuduğu çeşitli metinlerin, iş yaşamına ilişkin yazılı belge ve raporların yapısını ve işlevlerini anlayabilecek, yorumlayabilecek ve karşılaştırabileceklerdir. Eğitiminin ders içerikleri aşağıdaki gibidir: Kariyer kavramı, bireysel değerler; toplumsal değerler, yöneticilerin beklentileri, zaman yönetimi açısından ileri okuma ve yazma, e-posta ile yazışma ipuçları, formal / informal yazışma metotları, toplantı tutanağı yazma teknikleri, mindmapping, özetleme, sosyal medyada ayak izimiz.

Satış Becerileri Eğitimi

Satış Becerileri Eğitimi ile katılımcıların; İş sonuçlarına ulaşması kolaylaşacak, müşteri ilişkileri güçlenecek, kişiler arası iletişim becerilerinde gelişme sağlanacaktır. Eğitiminin ders içeriği aşağıdaki gibidir: Müşteri kimdir? Ne bekler?, Empati, Kendini ifade etme, Satışın aşamaları, randevu, müşteri ziyareti, ihtiyaç tespiti, çözüm sunma, ikna yöntemleri, İtirazlarla başa çıkma, Satışı sonlandırma, Yeni müşteri edinme yolları (kaynakların etkin kullanımı), İdeal satış danışmanının özellikleri, Müşteri takibi.

Hayatta ve İş yaşamında Problem Çözme Karar Alma Teknikleri

Hayatta ve İş Yaşamında Problem Çözme, Karar Alma Teknikleri Eğitimi ile katılımcıların; problemi analiz etmeyi, analiz sonucu problemin gerçek kaynağını bulmayı, doğru ve çok yönlü bir stratejiyle çözüm teknikleri geliştirmeyi öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Problemi tanımlama , Problem çözme aşamaları, Problemin analizi, Problem çözme teknikleri , Beyin fırtınası , SWOT Analizi , Doğru karar vermenin önemi, Karar verme yöntemleri, Analitik ve yaratıcı düşünce, Ekip motivasyonunu arttırmaya yönelik uygulama örnekleri, Örnek bir problem üzerinden çözüm sürecinin anlatılması eğitimin içeriğini oluşturmaktadır.

Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi

Tasarım Odaklı Düşünme Programı Eğitimi ile katılımcıların; Yaratıcılık, yaratıcı düşünme, sonuç ve çözüm üretme konularında bilgi sahibi olarak, günlük hayatlarına entegre edebilmeleri sağlanacaktır.

Ücretsiz eğitiminin ders içerikleri aşağıdaki gibidir: Yaratıcı düşünce nedir? , Empati, insan odaklı düşünme,  Tasarım odaklı düşünme etapları,  Çalışanlar tarafından yaşanan zorlukların değerlendirilmesi ve tartışılması, Çalışanların ihtiyaç, istek ve beklentilerinin detaylandırılması, Ortaya çıkan bilgilerin görselleştirilmesi ve gruplandırılması, İhtiyacı karşılayacak uçtan uca etkileyici bir deneyim yaşamalarını sağlayacak çözüm fikirlerinin oluşturulması,  Seçilen fikirlerin prototiplenmesi,  Tasarlanan çözümün çalışanların beklentilerini ne düzeyde karşılayacağının prototip üzerinden değerlendirilmesi, Tasarım Odaklı Düşünme için gerekli yetkinliklerin artful thinking (sanatsal düşünme) oyunları ile geliştirilmesi. 

Takım Yönetimi ve Planlama Becerileri Eğitimi

Takım Yönetimi ve Planlama Becerileri Eğitimi ile katılımcıların; iletişim becerilerini kullanarak hedefler doğrultusunda motivasyon ve takım içi motivasyon hakkında bilgi sahibi olabilecekleri ve iş planlaması, acil ve önemli kavramı ve zaman yönetimi hakkında ipuçlarını daha iyi algılayabileceklerdir. Ücretsiz eğitim içeriği şöyle: Takım nedir, Takım ile grup arasındaki farklar, kişilik tipolojileri, takım çalışmasının kuruma ve çalışanlara katkısı, takım iletişiminde sinerji, farklılıkların yönetimi, karakter analizi, takım ruhu heyecan ve birlik duygusunun sağlanması, verimlilik arttırıcı çalışmalar, acil ve önemli kavramları, zaman yönetimi, zaman yönetimi, önceliklendirme.

 

İK Çalıştayları ve Sektörel Eğilimler

Kariyer gelişimi için farklı sektörlerde konularında uzman İK yöneticileri ile yarım günlük çalıştaylar düzenlenecektir. Bu kapsamda bölgedeki işverenleri ve uzmanlık alanlarını, Trakya bölgesinin geleceğini ve yararlarını, vaka senaryoları üzerinde grup çalışmaları ve iş tanımı anlatılacakır. Ayrıca öğrenciler mülaket teknikleri, CV Hazırlama ve kısa süreli deneme mülakatları gerçekleştirelecektir.  

İleri Eğitim Fırsatları

Kariyer gelişimi için uzman eğitmenler ile yarım günlük çalıştay düzenlenecektir. Bu kapsamda öğrencilerin hayat boyu eğitimlerine destek olmak için, Halk Eğitim Merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, E-Dersler,  yüksek lisans ve kişisel gelişim  hakkında sunumlar yapılıp öğrenciler ile beyin fırtınası gerçekleştirilecektir.

Öğrenci Değişim ve Gönüllülük Programları

Kariyer gelişimi için uzman eğitmenler ile yarım günlük çalıştaylar düzenlenecektir. Bu kapsamda öğrenci değişim programları (Erasmus, Eurodesk), burslar ve Uluslararası Gönüllü Programlar Derneği hakkında sunumlar yapılıp öğrenciler ile beyin fırtınası gerçekleştirilecektir.

Kariyer ve Eğitim Programları için Online Araçlar

Kariyer gelişimi için uzman eğitmenler ile yarım günlük çalıştaylar düzenlenecektir. Bu kapsamda öğrenciler online ücretsiz ve ücretli eğitim programları hakkında bilgilendirilecek, ve online araçlar ile ilgili sunumlar yapılıp öğrenciler ile beyin fırtınası gerçekleştirilecektir.

Kariyer

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.