MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Mühendislik Fakültesi

Bahar Dönemi Ders Kayıt Kılavuzu

23/01/2018 13:29:11 - 26/01/2018 13:29:11 - 13687 Okunma

 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

2017-2018 AKADEMİK YILI BAHAR  DÖNEMİ KAYIT YENİLEME KILAVUZU

 

DEĞERLİ  ÖĞRENCİLERİMİZ;

 

*Tüm öğrenciler (mühendislik tamamlama öğrencileri dahil) ders kayıtlarını  Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapmakla sorumludur.

 

*Bahar Dönemi Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti Yatırma , Ders kaydı ve danışman onay işlemleri 29 Ocak – 02 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

*Ders kaydı danışman tarafından onaylanan öğrenci, üç adet ders kayıt formunun  çıktısını imzalayıp 23 Şubat 2018 tarihine kadar danışmanına teslim ettiği takdirde ders kayıt işlemi tamamlanmış olacaktır.

*Mazeretli derse yazılmak için  dilekçe ve mazeretini haklı ve geçerli kılacak olan belgeleri  Öğrenci İşleri Bürosuna vermek için son gün 19 Şubat 2018 Pazartesi günüdür.

*Öğrenci katkı payı ve öğretim ücretleri ,  29.01.2018-02.02.2018  tarihleri arasında Ziraat Bankası (0104-49549817-5002 nolu hesaba) ATM ve internet şubesi aracılığı ile öğrenci numarası ile yatırılmalıdır.

*Katkı payı; I.Öğretim öğrencilerinin normal öğretim süresi içinde mezun olamayanlardan alınan harç miktarıdır.

*Öğrenim Ücreti; II.Öğretim öğrencilerinin her dönem ödemeleri gereken harç miktarıdır.

*Fakültemize 2017 yılında ilk kez  kayıt yaptıran 1.sınıf öğrencileri, II.yarıyılın tüm derslerini de almak zorundadır.

*Dersler 05 Şubat 2018  tarihinde başlayacak olup, üniversitemizde bir dersten veya uygulamadan yarıyıl/yıl sonu ve varsa bütünleme sınavlarına girebilmek için; öğrencinin teorik derslerin en az % 70’ine, uygulamalı derslerin ve laboratuvarların ise en az % 80’ine devam zorunludur. Aksi takdirde devam şartını sağlayamadığınız dersten DZ ile kalmış sayılırsınız.

*Sağlık raporu alınması devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz .  Mazeretli  ders kaydı yaptıran öğrencilerin, kayıt yaptırdıkları tarihe kadar geçen süreleri devamsızlıktan sayılır.

*2017  yılı  öncesinde kayıt olan öğrencilerimizden  GANO’su (Genel Ağırlıklı Not Ortalaması) 1.80 ‘nin altında olanlar, üst sınıftan ders alamazlar ,  ancak bulundukları sınıf ve alt sınıfların başarısız oldukları derslerini tekrar ederler ve bu öğrenciler  ulusal ve/veya uluslararası değişim programından yararlanamazlar.

*GANO,  yeni kayıt olan öğrencilerimiz için söz konusu olmayıp, diğer öğrencilerimiz için ; o döneme kadar almış oldukları tüm ders notları dikkate alınarak,  sistemin hesapladığı genel ağırlıklı not ortalamasıdır.

*GANO’su 1.80 ve üzerinde olan öğrencilerin,  öncelikle olarak varsa alt  yarıyıldan  başarısız olunan derslerden başlamak üzere ders seçmeleri gerekmektedir. Bu şekilde bir öğrencinin okuduğu yarıyılda alacağı ders kredi miktarı, ortak zorunlu dersler hariç 40 AKTS’yi geçemez. Kredi sınırlaması sebebiyle  bırakılan dersler, ilk açıldıkları yarıyılda alınır.

**Son yarıyılda alabileceği en fazla ders yükü kadar derse yazılan ve bölümden mezun olabilmesi için ders yükünü aşacak durumda sadece bir dersi kalan öğrencinin;  Dekanlığımıza dilekçe ile yapacağı başvurunun   Yönetim Kurulumuzca  uygun bulunması koşulu ile bu  tek derse  de yazılarak ders yükü bir ders arttırabilirler.

*Fakültemize yatay veya dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilere, intibak sınıflarında GANO kriteri uygulanmaz.

*Öğrenci, başarısız oldukları ancak müfredattan kaldırılan zorunlu dersler yerine, ilgili bölümce eşdeğerliği kabul edilen farklı bir ders  alabilir. Bu kapsamda,  başarısız olunan ders seçimlik ise, öğrenci bu dersin yerine,  eşdeğer kredili,  farklı bir seçmeli ders alabilir. Ancak,   zorunlu yada seçmeli olsun,  bu ders değişikliğinde  öğrenci,  “devam zorunluluğunu” dikkate almak zorundadır.

*Devamsızlık sebebi (DZ) ile alttan alınan dersin diğer derslerle çakışmasına izin verilmez. Bu nedenle kayıttan önce ders programı mutlaka incelenmelidir.

 

*Mezuniyet aşamasındaki öğrencinin,  eksik kredi sorunu ile karşılamamak adına bu döneme kadar alıp başardığı AKTS’yi kontrol ederek danışmanı ile görüşmesi faydalı olacaktır. Bu konudaki sorumluluk öğrenciye aittir.

*Fakültemiz öğrencilerinin 2.sınıftan itibaren   belirli sayıda seçmeli ders havuzundan belirlenen sayıda dersi almaları ve başarmaları zorunlu olup buna istinaden ders seçimleri sırasında  daha önceki yarı yıllarda aldıkları ve başarılı oldukları seçmeli dersleri,  obs’deki kişisel sayfalarında yer alan müfredat durumundan kontrol etmeleri gerekmektedir.

*2017-2018 Akademik yılı Güz döneminde mezun olamayan azami eğitim süresini aşmış olan öğrencilerimizin OBS’nde kendilerine tanımlanan harç ücretini yatırmaları ve harç dekontunu ders kayıt çıktısı ile birlikte danışmanlarına teslim etmeleri gerekmektedir.

 *Ders seçimi sırasında oluşan ders çakışması durumunda öncelikle alt dönemlere ait dersler seçilecek olup; çakışan derslerin fakültemizin diğer bölümlerinde bulunması durumunda(dersin kodu ve içeriği aynı olması şartı ile), öğrencinin yazılı başvurusu ve danışman onayı ile ekle-sil günlerinde belirtilen bölümden alınabilecektir.

 

*OBS’ye giriş yaptıktan sonra ders kaydınızı sorunsuz yapabilmek için aşağıdaki adımları takip ediniz.

 

 -Sol menüde yer alan Ders  İşlemleri menüsü altında, Ders Kayıt sekmesini tıklayınız.

 -Ders Kayıt linki tıklandıktan sonra bağlı olduğunuz müfredat dersleri ile ilgili dönem  (2017-2018 Bahar Dönemi) için aşağıdaki ekran görüntüsü belirecektir.

 -Sayfada Dönem Dersleri alanında yer alan dersleri yeşil renkli + işaretine tıklayarak ekleyiniz.

 -2017 yılında ilk kez kayıt olan 1.sınıf öğrencileri  Bahar dönemine ait (II. Yarıyıl) ait derslerin tümünü almak zorundadır.

 -Eklemiş olduğunuz dersler aşağıda yer alan Seçilen Dersler alanında gözükecektir.

-Dersler seçildikten  sonra kesinleştirme işleminin mutlaka yapılması gerekmektedir. Bunun için sağ tarafta yer alan KESİNLEŞTİR sekmesini tıklayın ve ders kayıt işlemini sonuçlandırınız. Kesinleştirdiğiniz derslerin danışmanınızca onaylanmasının ardından , üç nüsha onaylı ders kayıt çıktısını en geç 23 Şubat 2018 gününe kadar danışmanınıza (ders kayıt çıktılarını danışmanınızla ile birlikte onayladıktan sonra bir sureti sizde, 2 sureti danışmanınızda kalmak üzere) teslim ettikten sonra  ders kayıt sürecini tamamlamış olacaksınız.

*Bölümünüzdeki akademik öğretiminiz süresince 2.sınıfın yaz dönemi ve 3.sınıfın yaz döneminde olmak üzere toplamda 20+20 = 40 işgünü staj yapma yükümlülüğünüz bulunmaktadır.

*Dekanlığımızca yapılacak olan duyurularımız  eğitim binamızda bulunan ilan panolarından, grafik ekran led ışıklı panomuzdan , sürekli güncellenen   Fakültemizin http://muh.klu.edu.tr web adresinden  takip edebilirsiniz.

*İletişim bilgilerinizde değişik olduğu takdirde  Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosuna bildirmeniz size ulaşmamız açısından önem arzetmektedir.

*Öğrenim sürecinize dair daha fazla bilgi edinmek için web sitemizde bulunan Kırklareli Üniversitesi Önlisan ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ni okumalısınız.

*Ders kaydı ile ilgili tüm sorumluluk öğrenciye aittir. Danışman ve bölüm başkanı öğrenciyi bilgilendirmekle yükümlüdür.

 

Tüm öğrencilerimize derslerinde  başarılar dileriz.

 

*Sınıf Danışmanlarının  Listesi:

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü:

2012 Girişli Öğrencilerin Arş.Gör.Bora Cebeci

2013 Girişli Öğrencilerin Arş.Gör.Bora Cebeci

2014 Girişli Öğrencilerin Doç.Dr.Özlem AYTEKİN

2015 Girişli Öğrencilerin Yrd.Doç.Sena Esen BAYER KESKİN

2016 Girişli Öğrencilerin Yrd.Doç.Dr.Evren İŞEN

2017 Girişli Öğrencilerin Arş.Gör.Bora CEBECİ

 

İnşaat Mühendisliği Bölümü:

2012 Girişli Öğrencilerin Yrd.Doç.Dr.Erdinç KESKİN

2013 Girişli Öğrencilerin Yrd.Doç.Dr.Erdinç KESKİN

2014 Girişli Öğrencilerin Yrd.Doç.Dr.Kadir  KILINÇ

2015 Girişli Öğrencilerin Yrd.Doç.Dr.İsmail KILIÇ

2016 Girişli Öğrencilerin Arş.Gör.Saadet Gökçe GÖK

2017 Girişli Öğrencilerin Arş.Gör.İlker ŞAHİNOĞLU

 

Gıda Mühendisliği Bölümü:

2012 Girişli Öğrencilerin  Yrd.Doç.Dr.Buket AŞKIN

2013 Girişli Öğrencilerin  Yrd.Doç.Dr.Buket AŞKIN

2014 Girişli Öğrencilerin Yrd.Doç.Dr.Harun URAN

2015 Girişli Öğrencilerin Yrd.Doç.Dr.Bayram ÇETİN

2016 Girişli Öğrencilerin Yrd.Doç.Dr.Orhan Onur AŞKIN

2017 Girişli Öğrencilerin Doç.Dr.Hatice ŞANLIDERE ALOĞLU

 

Yazılım Mühendisliği Bölümü:

2016 Girişli Öğrencilerin Yrd.Doç.Dr.Edip Serdar GÜNER

2017 Girişli Öğrencilerin Yrd.Doç.Dr.Hakan ÜSTÜNEL

Tüm Öğrencilerin 2.Danışmanı Yrd.Doç.Dr.Bora ASLAN

Makine Mühendisliği Bölümü:

2016 Girişli Öğrencilerin Yrd.Doç.Dr.Sencer Süreyya Karabeyoğlu

2017 Girişli Öğrencilerin Yrd.Doç.Dr.İsmet TIKIZ

 

 

 

 

Mühendislik Ders Kayıt Kılavuzu 2018

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.